For 100 år siden fikk Kristiansand en kunstgave gratis. Også da ble det bråk