For 100 år siden fikk Kristiansand en kunstgave gratis. Også da ble det bråk

Gaver gitt til en by kan ofte skape utfordringer. Så også med statuen av Henrik Wergeland.