• Byggearbeidene i Hånesveien 8 er stilt i bero. Bensinstasjonen YX i bakgrunnen til høyre, Randesund hagesenter til venstre. FOTO: JACOB BUCHARD

Kirke pålagt byggestopp

Gartner Morten Bragdø krevde byggestopp for Den Eritreiske Koptiske Ortodoks Amanuel Kirke på nabotomta. Kommunen sa nei, men nå har Fylkesmannen gitt ham medhold.