• Her leker barna under flommen. Dagen etter kom det til syne at en stor blokk hadde løftet seg og åpnet opp til den underjordiske bekken. FOTO: Kollasj/Tipser

Her leker barna i flommen. Dagen etter dukket hullet opp

Da vannet tørket opp etter flommen, kom det fram at vannmassene hadde løftet bort et stort betongelement over Møllevannskanalen.