• Grete Pedersen, leder av politiets forebyggende arbeid i Kristiansand under presentasjonen av Trendrapport 2017 i formannskapet i Kristiansand. FOTO: Eivind Kristensen

Ungdomskrim: 17 av 20 gjengangere har innvandrerbakgrunn

20 ungdommer står for 40 prosent av ungdomskriminaliteten i Kristiansand. Kun tre av dem har etnisk norske foreldre.