Brøt seg inn for å søke ly

Tre unge menn brøt seg inn i et tomt hus i Arendal.