• All trafikk fra øst må inn på Sømsveien mens arbeidet med Haumyrheitunnelen pågår. Denne illustrasjonen viser hvordan det skal skje. Til venstre på bildet går det en vei fra dagens E 18 og ned på Sømsveien. Denne må bygges før arbeidet med tunnelen kan starte. FOTO: STATENS VEGVESEN

Omkjøring og stengt tunnelløp i nesten ett år

Tunneler bygd på 90-tallet begynner å få behov for en skikkelig opprusting. Nå står Haumyrheitunnelen for tur.