• MØTTE MOTSTAND: Rektor Torunn Lauvdal møtte motstand for sine argumenter om å slå sammen Universitetet i Agder med Høgskolen i Telemark.

Ba om å stoppe UiAs fusjonsplaner

Høyres Hans Otto Lund ville at bystyret i Kristiansand skal be Universitetet i Agder stoppe alle tanker om sammenslåing med Høgskolen i Telemark