Bakgrunnen for min fratredelse er at forutsetningene ved min tiltredelse, om en tilfredsstillende egenkapitalfinansiering av VIF, ikke er oppfylt, sier Pedersen i en pressemelding.Kjetil Siem blir konstituert som administrerende direktør inntil videre.

Avgangen kom brått på. Det er noe vi bare må ta til etterretning, sier styrets leder Henrik A. Christensen til NTB.

Er du overrasket?

Både ja og nei, sier Christensen, som ikke ønsker å gå i detalj på hvorfor han sier dette.