KRISTIANSAND: — Det er veldig positivt at departementet både muntlig og skriftlig har bekreftet at staten forplikter seg til å være med på prosjektet vårt, sier teknisk direktør Asbjørn Grøvan i Kristiansand kommune.På Kollektivaksjonens seminar i Byhallen i går la han fram det ferske, positive svaret fra departementet om støtte til bussmetro i Kristiansand. Det betyr at utsiktene til å realisere prosjektet er lysere enn på lenge.Kommunen har flere ganger tidligere forsøkt å få penger fra departementet til storsatsingen på kollektivtrafikk i Kristiansand. Nå er det von i hangande snøre. I brevet takker departementet Kristiansand for et spennende og nyskapende initiativ for å styrke kollektivtrafikken. Departementet «vil i den grad det er mulig bidra til et godt resultat».Det tolker altså teknisk direktør i aller beste mening, og han vil smi mens jernet er varmt:- Vi vil sende en søknad allerede før 15. mars om et sted mellom 1 og 2 millioner kroner til detaljplanlegging, bekrefter Grøvan.Han påpeker at kommunen tidligere har søkt om midler til hele kollektivsatsingen samlet. Han tror samferdselsdepartementet har endret syn denne gangen fordi kommunen går forsiktigere fram.- Vi vil ikke søke om konkrete midler til bussmetroen før vi kan presentere et mer gjennomarbeidet prosjekt, sier Grøvan.Han vil foreløpig ikke angi noen sum på hvor mye bussmetroen vil koste totalt. Fædrelandsvennen har tidligere meldt om en total kostnadsramme på hele kollektivsatsingen («Kristiansandspakke II») på 46,4 millioner kroner. Tidligere har det vært søkt om 12 millioner kroner i støtte fra staten til bussmetroen alene.- Prisen avhenger av hvor fort vi går fram og hvor høy standard vi velger, forklarer Grøvan.Det er spesielt kvaliteten på de lokale terminalene (knutepunktene, se FAKTA) som vil være avgjørende for prislappen. Støtte til innkjøp av nye busser kan bli aktuelt.Grøvan bekrefter at det er et klart mål å være i gang allerede i 2002. - Utbyggingen av E 18 og trafikkproblemene på grunn av det, gjør at det er et stort behov for løsninger. Vi skal nok klare å få til midlertidig drift i løpet av 2002, sier han.Det betyr at bussene skal begynne med hyppige avganger Vågsbygd-Rona. Men utbygging av terminalene og koordinert korrespondanse med lokalbussene ligger lenger frem i tid.- Vi må ha et kortsiktig perspektiv med midlertidig drift for å løse problemene rundt E 18, og et langsiktig perspektiv for å utvide metrosystemet til mer og mer permanent i løpet av 2-3 år etter 2002, sier teknisk direktør Asbjørn Grøvan.