AUDNEDAL/HÆGEBOSTAD: Nå vil formannskapet i Hægebostad be sitt eget kommunestyre om å omgjøre et vedtak om å utrede en ny skolestruktur, som tar sikte på å flytte kommunens ungdomsskoleelever fra den interkommunale ungdomsskolen på Byremo i Audnedal til en ny ungdomsskole i Hægebostad.Etter gårsdagens møte har også formannskapet i Audnedal omgjort sitt vedtak om å stille planene om utvidet samarbeid med nabokommunen i bero.— Vi var på ingen måte interessert i å stikke kjepper i hjulene for samarbeidet med Audnedal. Derfor tok vi denne beslutningen, og håper å få kommunestyrets godkjennelse for dette, sier John Fidjeland, ordfører i Hægebostad.Han understreker at det hele tiden kun har vært snakk om å få laget en utredning om skolestrukturen, og ikke om å flytte skoleelever umiddelbart. Audnedølene var lite glad for det som var blitt sagt om å hente hjem ungdomsskoleelever, fordi de fryktet at det da ville bety en svært vanskelig hverdag for skolestrukturen i Audnedal. Frykten var også stor for at den videregående skolen i kommunen ville få problemer. På et formannskapsmøte i forrige uke ba de Hægebostad om et oppklaringsmøte. Dette ble arrangert i går.- Det var godt å få denne saken ut av verden. Møtet var svært oppklarende, og vi er glad for at vi kan fortsette det tette og nære samarbeidet vi har med Hægebostad, sier Audnedal-ordfører Torkel Mydland.