MANDAL: — Jeg må si at regien allerede nå er noe underlig. Det å la rådmannen redegjøre for saken, er i seg selv en dramatisk bagatellisering, sier bystyremedlem Per Loftesnes (SV).Han blir ikke overrasket om enkeltpersoner underveis i møtet, kommer til å uttrykke mistillit til ordfører Kirsten H. Leschbrandt.- Muligens vil noen partier også fremme mistillitsforslag. Ettersom forhandlingsutvalget har fratatt politikerne reaksjonsmuligheter overfor rådmannen, er det jo bare ordføreren igjen. Det ser jo ut som om forhandlingsutvalget allerede har gitt rådmannen en avtale om ny stilling, sier Loftesnes.Han synes utfallet av møtet blir svært interessant, men er minst like spent på selve styringen.Han viser blant annet til at ordfører Kirsten H. Leschbrandt har lagt føringer for møteformen ved å be om at det ikke nevnes navn når Gismerøya-skandalen diskuteres. Hvis det skjer, vil dørene bli lukket og saken behandlet som en personalsak. Det er likevel ventet dramatikk når møtet braker løs.Ingen tvil

Ifølge Loftesnes er det ingen tvil om at krefter i Mandal kommune ønsker stram regi når den betente saken behandles. Han mener gangen i bystyrets behandling av rapporten var fastlagt allerede da formannskapet diskuterte rapporten fra kontrollutvalget.- Da formannskapet behandlet rapporten forelå det ingen innstilling i saken. Men helt på slutten av møtet dukket det opp et ferdig skrevet forslag som førte til at rådmannen fikk kronologisere hendelsene, samt at han skulle finne forbedringstiltak, sier SV politikeren.- Dette er et spleiselag mellom ordføreren, administrasjonen og sentrale formannskapsmedlemmer, fortsetter Loftesnes.Flere av formannskapsmedlemmene får kritikk i den samme rapporten som de er med på å behandle politisk.I mange av de mest sentrale spørsmålene er det fremdeles ord mot ord. Rykter og beskyldninger svever i luften. Tvisten om det hemmelige notatet er sentral, der teknisk etat skal ha fraskrevet seg alt ansvar.Etaten føler seg nå dolket i ryggen av rådmannen som på sin side hevder sin uskyld.Rådmannen skal selv redegjøre for saksgangen på vegne av de ansatte. Alv-Tore Romedal og teknisk sjef Arne Wilhelmsen har tilbudt seg å besvare spørsmål i bystyret, men har ikke fått tilbakemelding på om det er ønsket.Per Loftesnes understreker likevel at det viktigste i Gismerøyasaken er at man tar lærdom for fremtiden.- Det er viktigere enn at enkeltpersoner får riper i lakken, fastslår han.Har ikke planlagt

Ordfører Kirsten H. Leschbrandt sier hun så langt ikke har planlagt hvordan debatten i bystyret skal legges opp. Hvorvidt teknisk etat skal uttale seg, blir opp til rådmannen å avgjøre.- Jeg mener han ikke er inhabil til å ta stilling til dette, sier Leschbrandt.Hun kan ikke se at bystyret har sanksjonsmuligheter overfor noen dersom politikerne er misfornøyd med hvordan saken er behandlet.Leschbrandt har heller ikke vurdert sin egen stilling. - Min oppgave blir å ta ansvar og sørge for at vi tar lærdom av denne saken, sier ordføreren.