— Sørlandet sykehus har avskaffet politikken, og på egen hånd startet en prosess uten kommunene i landsdelen. Mens sykehuset ensidig legger en medisinsk teknisk utvikling til grunn for å endre dagens sykehusstruktur, mener vi det fortsatt er behov for tre sykehus for å gi befolkningen den nødvendige opplevelsen av trygghet, sier ordfører Hans Antonsen.

Det er ordførerne i Arendal, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad og Risør som har blitt enige om å anbefale sine kommuner å utforme en høringsuttalelse til sykehusets Utviklingsplan 2030, der det anbefales å videreutvikle dagens modell med sykehus både i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.

Ordførergruppen lengst øst i Aust-Agder er ikke selv høringsinstans til Utviklingsplan 2030, men tar nå med seg et felles forslag til sine respektive kommuner.

Leder av aksjonskomiteen for sykehuset i Flekkefjord, Sigmund Kroslid, jubler etter at også kommunene lengst øst i landsdelen ønsker å beholde tre sykehus. Han er glad for at et tilleggsforslag fra ordfører Einar Halvorsen i Arendal, om å gå for bare to sykehus, ble trukket.