• Den nye delen av gartneriet består av 937 kvadratmeter gulv i en nederlandsk konstruksjon av glass og betong. Fremst går Kay, deretter Helge, Elise og Ove Røsstad. Skiltet er fra gartneriets tidlige fase. FOTO: Kjartan Bjelland

Ny vår for truet plantemarked

Mange har klødd etter å overta eiendommen til Oddernes gartneri. Med et nybygg til 20 millioner kroner håper familien Røsstad å få fred.