Likfunn på Lista knyttes til funn av død mann i Nederland

Med ni ukers mellomrom ble to ukjente menn funnet døde i strandkanten i Nederland og på Lista i Vest-Agder. Nå viser det seg at våtdraktene de hadde på seg trolig ble kjøpt i samme butikk i Frankrike.