• Dronningens gate er i dag preget av forfall flere steder. Når gaten rustes opp, skal det komme både nye fortau, trær og belysning. Men gaten vil fortsatt være sterkt trafikkert. FOTO: Kjetil Reite

Dronningens gate skal bli ny

Dronningens gate skal endelig få en solid opprusting. Men noen miljøgate er det helt uaktuelt å bygge.