400 beslutningstakere på Agderkonferansen

Onsdag møtes 400 av de viktigste beslutningsdeltakerne på Sørlandet til den årlige Agderkonferansen.