• Folk i Birkenes inviteres til å komme med innspill til sentrumsplanen for Birkeland. FOTO: Jostein Blokhus

Strøget skal forbedres

Strøget på Birkeland skal forbedres. Nå er sentrumsplanen lagt ut til høring i seks uker.