• I sin endelige konklusjon mener rettspsykiater Gunnar Johannessen at tiltalte er straffrettslig tilregnelig og kan straffes for overgrep mot stedøtrene. FOTO: Eivind Kristensen

- Bløffet på seg psykose

Den erfarne rettspsykiateren Gunnar Johannessen mener en overgrepstiltalt mann lurte ham ved simulere en psykose. Målet var å unngå straff.