• Rektor Ragnhild E. Andersen forklarer det høye sykefraværet ved Hellemyr med skolens egenart, og gleder seg over at fraværet siden august i fjor har vist en jevn nedgang. FOTO: Torstein Øen

Hver tiende ansatt sykemeldt

I fjor var mer enn hver tiende ansatt ved skolene Hellemyr, Strømme, Dvergsnes og Krossen til enhver tid borte fra jobb på grunn av sykdom. Hardest rammet var Hellemyr med et samlet sykefravær på 12,8 prosent.