• Meta Hansenhusets Dag er et populært tiltak. Her fra loppemarkedet i fjor. ARKIVFOTO: BERIT SKOVLI FOTO: Berit Skovli

Ber om mer penger

Stiftelsen Meta Hansens Hus i Lillesand ber om mer støtte fra kommunen. Utgiftene har vært mange i år.