• I dette sørlige området av Marviksletta, mellom Starthallen og Kiwi, planlegges 600 leiligheter og 15.000 kvadratmeter næring de neste 15 årene. Utviklingen starter fra venstre i bildet, ved Coop-bygget.  FOTO: RAMBØLL

Jubler for ny urban bydel

Utbyggerne var lykkelige og lettet etter at politikerne godtok deres krav om butikker i første etasje og romslig byggevolum på Marviksletta.