Åtte års kamp for nynorsk på sykehuset

Siden 2006 har Åmli-mannen Kåre Seland mast på Sørlandet sykehus om også å bruke nynorsk. Det eneste han har fått er svar på bokmål.