250 avvik i januar: Færre klager mot Ridel nå

foto