Narko­tiltalt sørlen­ding etter­lyses etter at han ikke dukket opp i retten