Fastlegekrisen: – Pasienter skaffer medisiner på det illegale markedet