• Jan Oddvar Skisland er både deleier i Mentorpartner og leder av havnestyret i Kristiansand. FOTO: Jon Anders Skau

Havner i dobbeltrolle

Havnestyrets leder, Jan Oddvar Skisland (Ap), er inhabil når ny havnedirektør skal ansettes. Det mener hodejeger Bjørn Åstveit er uheldig.