• Personalsjef Steinar Harbo og Kristiansand kommune forbereder seg på streik.

1000 streikeklare på Sørlandet

Inger Johanne Engmark regner med at meklingen i KS-oppgjøret vil gå på overtid, men sier at Fagforbundet er motiverte for streik. Den kan ramme skolene i Kristiansand.