• HØYDEKRAV: Lufthavnsjef Thomas Langeland og prosjektleder i Skanska, Erik Sandnes, passer på at kravene fra Luftfartstilsynet blir overholdt når det nye flytårnet på Kjevik bygges. FOTO: Kjartan Bjelland

Til topps i tårnet på Kjevik

Etter strenge krav fra luftfartstilsynet begynner det nye flytårnet på Kjevik å strekke seg mot nye høyder.