• Nå er vedtaket om åpning av veien fra viadukten til Møglestu klaget inn for sivilombudsmannen, FOTO: Jostein Blokhus

Klager til sivilombudsmannen

Naboer til den omstridte veistrekningen fra Møglestu til viadukten i Lillesand har klaget vedtaket om gjenåpning av veien inn for sivilombudsmannen.