• SAGA BLOTT: I disse dager er det takk og farvel til bomstasjonen på gamle E 18 på Svennevig. Stasjonen ble opprettet like etter tusenårsskiftet, og det var 17 årsverk knyttet til virksomheten. FOTO: Jostein Blokhus

Bomstasjon for fall

Bomstasjonen på gamle E 18 på Svennevig skal bort. Den har stått uvirksom siden motorveien ble åpnet sommeren 2009.