• Oppvekstdirektør Arild Rekve mener det er vanskelig å unngå at undervisningen rammes med så store kutt som det er lagt opp til i skolesektoren. FOTO: Torstein Øen

- Skolenedleggelse ligger i kortene

En rekke av politikerne i Kristiansand mener at rådmannens budsjettforslag betyr nedleggelse av en eller flere skoler fra høsten 2016.