• ARBEIDER: Dykker Kristian Høivoll fra Agder maritime jobber fredag ettermiddag sammen med Daniel Voreland og Harald Holbæk på stedet hvor lekkasjen har oppstått. FOTO: Kristin Ellefsen

Industri-avløpet går rett i Otra

Etter at det fredag 21. august ble oppdaget lekkasje på en avløpsledning i Otra, har utslipp fra avfallsanlegget på Støleheia og Norsk Wallboard gått rett ut i lakseelva.