• Det var cirka hundre mennesker til stede under minnemarkeringen. FOTO: Kristin Ellefsen

Minnemarkering for Per Thoralf Hansen på Hove

— En utrolig glad person. Han hadde alltid et smil om munnen.