• GITMARK: Jubilanten Magne Gitmark bygde opp Magne Gitmark & Co i Lillesand. Nå nyter han rolige dager på barndomsgården på Gitmark, på grensen til Grimstad kommune. FOTO: Helge Corneliussen

Grimstad bør hete Grømstad

Han slo seg opp i Lillesand på en finsk oppfinnelse han fant i et svensk maskinblad.