• ULOVLIG: Lillesand kommune mener Heldal Entreprenør har drevet ulovlig avfallsforbrenning over lengre tid. FOTO: Jostein Blokhus

Varsel om mulkt for ulovlig avfallsforbrenning

Lillesand kommune har funnet bevis for ulovlig avfallsforbrenning på Heldal entreprenørs eiendom på Storemyr.