• UIA-FORSKER: Aud-Keila Bendiksen Kjær er kritisk til hvordan barnevernet i Kristiansand behandler bekymringsmeldinger. FOTO: Sondre Steen Holvik

Henlegger dobbelt så mange meldinger

Fire av ti bekymringsmeldinger til barnevernet i Kristiansand henlegges. Det er dobbelt så mange som landssnittet. UiA-forsker er kritisk til barnevernets praksis.