• PROBLEMER: Skoleskipet MS Sjøkurs drives av stiftelsen Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution. Utdanningsdirektoratet liker ikke at stiftelsen også eier aksjeselskapet Sørlandets Sikkerhetssenter. Nå har de gitt skolen fått pålegg om å omorganisere seg. FOTO: Torstein Øen

Sjøkurs kan miste statsstøtte

Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, stiftelsen bak MS Sjøkurs, driver ifølge Utdanningsdirektoratet i strid med privatskoleloven. Tirsdag skal styret diskutere hvordan de skal svare på et pålegg om omorganisering.