Tomtebo barnehage består – foreløpig

Samtidig planlegges det mange nye barnehageplasser i Søgne.