• EKSTRA: Oppvekstdirektør Arild Rekve har funnet penger til en ekstra-barnehage på Mosby fra høsten FOTO: Reidar Kollstad

Ekstra-barnehage på Mosby

Til høsten etableres en ekstra, midlertidig barnehage med 16 til 24 plasser ved Mosby skole.