• GRUNDIG TEST: - Vi håper mange vil benytte seg av denne risikotesten, sier apoteker Terje Skøien og apotektekniker Tine Sangesland ved Apotek 1 Markensgate. Skøien viser fram apparatene som måler blodtrykk, totalt kolesterolnivå og blodsukker. FOTO: Rune Stensland

Tilbyr gratis hjertetest

Bare 16 prosent nordmenn tror de er i risikosonen.