• Erlend Bjerkestrand, NVEs prosjektleder for nasjonal ramme, forklarte hvordan de i to år har jobbet når de har pekt ut deler av Agder-naturen som egnet for vindkraft. Han møtte stor motstand i salen. FOTO: Kjetil Nygaard

Stor motstand mot vindkraft: – Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen

Kun tre av 18 talte positivt om vindkraft på land under departementets innspillsmøte i Kristiansand. To av dem var vindkraft-selskapene selv.