• Her er de fire partiene som har gått sammen om forslag til felles budsjett på borgerlig side. Fra venstre er Christine Alveberg (V), Jørgen Kristiansen (KrF), Kari Bertelsen (Pp) og Renate Hægeland (H). FOTO: Jacob J. Buchard

Vil ha kutt i e-skatt og kommunejobber

Det borgerlige mindretallet legger fram et budsjettforslag der de vil ta inn 22,5 millioner kroner mindre i eiendomsskatt de neste fire årene.