Herman Eftevaag Feyling (t.v.) og Harald Feyling startet tirsdag morgen med å markere opp gulvet for å minne kundene på én meters-regelen. Herman Eftevaag Feyling (t.v.) og Harald Feyling startet tirsdag morgen med å markere opp gulvet for å minne kundene på én meters-regelen. Foto: Jacob J. Buchard

Slik forbe­reder butik­kene seg til en anner­ledes Hande­lens Dag