– Det er utrolig kjedelig og dramatisk situasjon da ferjen gikk før alle var om bord, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet. – Det er utrolig kjedelig og dramatisk situasjon da ferjen gikk før alle var om bord, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Njerve, Forbrukerrådet

Dette har de berørte krav på