95,6 prosent av foreldrene i Kristiansand er svært fornøyd eller ganske fornøyd med barnehagen sin. Bestyrer i Lund barnehage, Kristin Alfsen, mener det er de ansatte som må takkes for gode resultater. 95,6 prosent av foreldrene i Kristiansand er svært fornøyd eller ganske fornøyd med barnehagen sin. Bestyrer i Lund barnehage, Kristin Alfsen, mener det er de ansatte som må takkes for gode resultater. Foto: Jacob J. Buchard

Barnehagene i Kristiansand på topp i fersk undersøkelse