Mistet all tillit til legene etter gjentatte avvisninger

«Gå hjem og fest de to skruene du har løse i hodet, så blir du frisk», fikk Elin Stangeland beskjed om av fastlegen sin.

Elin Stangeland ønsker at folk skal vite mer om den usynlige sykdommen, og at legene viser mer empati. Foto Jacob J. Buchard