Statsråden om Sodevika: – Vi skal ta mer hensyn til naturen