Hjelpepleier brøt taushetsplikten tre ganger i fylla