Sauebøndene vil forfølge kopifadese fra Naturoppsynet